Сембодиа

Торовете за Вашето земеделие са наша страст и вдъхновение

Нашата мисия

Да развиваме и увеличаваме храненето на растенията, като опазваме почвеното плодородие чрез интегриране на продукти и технологии, пренасяйки нашите знания, опит и международни връзки в полза на земеделските производители.

Нашата визия

Да консултираме земеделците как правилно и оптимално да прилагат различни видове торове, за да постигат високи добиви и качество на продукцията, избягвайки замърсяването на околната среда и опазвайки почвената структура и плодородие.

СЕМБОДИА
Работещи решения за прецизно хранене на растенията

За фирма Сембодиа

Сембодиа ООД е създадена през 1999 г. в гр. София като българо-холандско дружество за производство и търговия. През 2005 г. се превръща в специализирана компания, занимаваща се с внос и дистрибуция на минерални, органоминерални и органични торове за селското стопанство, на суровини и химикали за торовата промишленост и българската индустрия.

Познаваме добре международния пазар и поддържаме дългогодишни контакти със световноизвестни торови заводи у нас, в Европа, Азия, Африка и Америка.

В Сембодиа работят специалисти с много опит и отдаденост на каузата за предлагане на висококачествени торове за оптимално развитие на отглежданите култури.

Следим световните тенденции в торенето на културите отблизо, внимателно подбираме партньорите, с които работим и продуктите, които предлагаме. Това ни позволява да осигуряваме най-подходящите торове за всички земеделски култури, отглеждани в България, оперирайки с качество, цена и срок на доставка.

Торовата ни листа съдържа над 90 вида продукта за почвено и листно приложение, и за третиране на семена. Крайната цел е повишаване на почвеното плодородие, оптимални добиви и качество от всяка отглеждана култура.

Ние Ви предлагаме работещи решения за прецизно хранене на растенията, с доказани икономически ползи за Вашето стопанство.