Диагностиката на почвения хранителен статус в лаборатория „Сембодиа“ е на най-високо ниво

Диагностиката на почвения хранителен статус в лаборатория „Сембодиа“ е на най-високо ниво

Първа стъпка от разработването на програми за устойчиво хранене на растенията е диагностиката на почвения хранителен статус.