Повече от всякога са необходими трезва оценка, ясни цели и точни действия, за да защитим максимално българския земеделец

Тазгодишната Международна селскостопанска изложба „Агра” се провежда при „уникални условия”. Какво имам предвид? Занимавам се професионално с международна търговия и дистрибуция на торове от 1980 година. И в тази връзка бих отбелязал, че условията, при които се търгуват минералните торове и зърно-житните, нямат прецедент.

Факт е, че такава волатилност на цените и такъв ръст и нива се случват за пръв път. Аз няма да се спирам и анализирам причините, свързани с Ковид кризата, събитията в Украйна или променящата се вътрешнополитическа обстановка.

Според мен по-важно е стъпвайки на тази действителност, всички ние – пряко или косвено занимаващи се със селското стопанство на България, да направим исторически трезва оценка и набележим целите и действията, с които да продължим напред.
В условията на пандемия и разрастващи се военни действия в близост, трябва да бъдем единни и да защитаваме националните интереси от една страна, а от друга – и на тези, които създават материалните блага, а именно – производителите. Българските производители на пшеница, рапица, царевица, ечемик и слънчоглед, както и зеленчукопроизводителите, овощарите, оранжеристите, лозарите, производителите на етерично-маслени и технически култури и пр. е повече от редно да получат най-високото възнаграждение на своя труд при създалата се обстановка, като продават по сегашните международни рекордни цени, както съхранените от миналата реколта количества, така и своята бъдещата продукция. Държавните органи са призвани да осигурят не само безпрепятствен износ, но и попълване на държавния резерв на аналогични на междунардните цени.

В заключение най-важното е добавената стойност да отиде при производителите, а те от своя страна купувайки машини, съоръжения, торове, препарати, семена и всичко необходимо за бъдещите реколти, да доразпределят тази принадена стойност, което ще предизвика по естествен начин ренесанс на ключовия отрасъл на родната икономика, правейки го работещ и високо ефективен, като при така създалите се условия успешно да преборваме международната конкуренция.

Горното се отнася и за производителите на минерални торове в България. Интересен е фактът, че българските заводи са едни от малкото останали работещи индустриални предприятия в Европа!

И така, ние българските участници на пазарите, в това число и държавата, сме длъжни със своите правилни решения и мероприятия да се възползваме от създалата се „уникална ситуация” и да защитим максимално интересите на земеделските производители и да възродим селското ни стопанство.

Back to list

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *